Praktijk Informatie

Aanmeldstop (d.d. 1-12-2023)

Vanwege het grote aantal aanmeldingen waren wij helaas genoodzaakt om per 1-8-2022 een aanmeldstop af te kondigen.

 

Wachttijd (d.d. 1-12-2023)

De wachttijden die we op onze website vermelden, zijn de gerealiseerde wachttijden van de afgelopen maand, gerekend in weken. Onze wachttijden zijn niet afhankelijk van uw verzekeraar, aangezien wij zonder contracten werken.

 

Aanmeldwachttijd (wachttijd tot intakegesprek)

– N.V.T.

 

Behandelwachttijd (wachttijd vanaf intakegesprek tot aan start behandeling)

– N.V.T.

 

Ontevreden of een klacht?

We doen ons uiterste best u een zo goed mogelijke behandeling te bieden. Toch kan het voorkomen dat u over onderdelen van uw behandeling, een medewerker of de organisatie niet tevreden bent. Laat het ons weten, dan kunnen we er mogelijk wat aan doen! Daarnaast willen we leren van uw klachten en proberen deze in de toekomst te voorkomen.

 

Bent u ontevreden of hebt u een klacht, dan raden we u aan om uw ongenoegen te bespreken met de medewerker in kwestie of met diens leidinggevende. Daarnaast kunt u uw klacht neerleggen bij onze onafhankelijke klachtenfunctionaris. Er kunnen namelijk situaties zijn waarin het moeilijk is om rechtstreeks met de betrokkene te spreken, of dat een gesprek niet tot een bevredigende oplossing leidt.

 

Externe, onafhankelijke klachtenbehandeling

U kunt uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.

Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

De Geschillencommissie

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl.