Praktijk Informatie

Wachttijd

De wachttijden die we op onze website vermelden, zijn de gerealiseerde wachttijden van de afgelopen maand, gerekend in weken. Onze wachttijden zijn niet afhankelijk van uw verzekeraar, aangezien wij zonder contracten werken.

Aanmeldwachttijd (wachttijd tot intakegesprek)

– Er is momenteel een wachttijd van 8 weken

Behandelingswachttijd (wachttijd vanaf intakegesprek tot aan start behandeling)

– Er is momenteel een wachttijd van 3 weken

Klachten en geschillen

Waar gewerkt wordt, worden soms fouten gemaakt. Als dat het geval is of indien u anderszins klachten heeft over of naar aanleiding van de behandeling, dan horen wij dat graag van u. Samen kunnen we dan kijken of we er uit komen. Als dat voor u niet voldoende oplevert kunt u schriftelijk een klacht indienen bij onderstaande klachtencommissie en een afschrift sturen naar ons.

Klachtencommissie Arkin en GGZinGeest

Margreet Spreij, ambtelijk secretaris

Postbus 74077

1070 BB Amsterdam

telefoonnummer 020 7885140

fax 020 7885141

email: klachtencie@ggzingeest.nl of m.spreij@ggzingeest.nl