Praktijk Informatie

Wachttijd (d.d. 1-5-2021)

De wachttijden die we op onze website vermelden, zijn de gerealiseerde wachttijden van de afgelopen maand, gerekend in weken. Onze wachttijden zijn niet afhankelijk van uw verzekeraar, aangezien wij zonder contracten werken.

 

Aanmeldwachttijd (wachttijd tot intakegesprek)

– Er is momenteel een aanmeldstop

 

Behandelingswachttijd (wachttijd vanaf intakegesprek tot aan start behandeling)

– Er is momenteel een behandelstop

 

Ontevreden of een klacht?

We doen ons uiterste best u een zo goed mogelijke behandeling te bieden. Toch kan het voorkomen dat u over onderdelen van uw behandeling, een medewerker of de organisatie niet tevreden bent. Laat het ons weten, dan kunnen we er mogelijk wat aan doen! Daarnaast willen we leren van uw klachten en proberen deze in de toekomst te voorkomen.

 

Bent u ontevreden of hebt u een klacht, dan raden we u aan om uw ongenoegen te bespreken met de medewerker in kwestie of met diens leidinggevende. Daarnaast kunt u uw klacht neerleggen bij onze onafhankelijke klachtenfunctionaris. Er kunnen namelijk situaties zijn waarin het moeilijk is om rechtstreeks met de betrokkene te spreken, of dat een gesprek niet tot een bevredigende oplossing leidt.

 

Onafhankelijke klachtenfunctionaris/ commissie:

Klachtencommissie Arkin en GGZinGeest

Margreet Spreij, ambtelijk secretaris

Postbus 74077 1070 BB Amsterdam

klachtencie@ggzingeest.nl

 

Wordt uw klacht ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kunt u de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencomissie dien een bindende uitspraak doet:                                                     

Geschillencommissie Zorg

Postbus 90600

2509 LP Den Haag

www.degeschillencommissie.nl