Wat doen wij

Aanbod:

  • Tweedelijns psychiatrische behandeling (S-GGZ)
    • diagnostiek
    • individueel
    • groep
  • Geaccrediteerde scholing en training
  • Supervisie en coaching

    • individueel
    • groep
    • tuinderij

Supervisie en Coaching

Op een professionele en betrokken manier kijken we met u mee, naar waar u als hulpverlener niet of niet voldoende tot uw recht komt. Daarbij steunen wij u bij het (her)ontdekken van uw talenten, mogelijkheden en potentieel. Tevens hebben we aandacht voor waar u niet of minder goed in bent en hoe u hier bewust mee om kunt gaan en hoe u er zich het beste toe kunt verhouden.

Zo mogelijk maken we bij deze begeleiding gebruik van de mogelijkheden die Boerderij Landzicht en de tuinderij bieden. Ervaringsgericht ontdekken en leren kan een heilzaam onderdeel uitmaken van een behandelingstraject.

Indien van toepassing, dan maken wij ook gebruik van andere methode zoals familie- of bedrijfsopstellingen, training van opmerkzaamheid en compassie, psychodrama of van creatieve werkvormen. Afhankelijk van met welke vraag u komt, zal er met u op een open manier besproken worden welke methode eventueel ingezet zou kunnen worden. Feitelijk is er sprake van een eclectische benadering, waarbij uw wensen en grenzen serieus genomen worden.

Afhankelijk van uw vraag en/of uw wensen kan de begeleiding bestaan uit een paar gesprekken of juist uit een intensief traject. We kijken met u wat voor u de goede maat is en wat er voor u nodig is om daadwerkelijk optimaal tot uw recht te komen. Zo creƫren we samen met u een op maat gemaakt traject. Daarbij kan het helemaal passend zijn om u individueel te begeleiden of juist een aanbod te doen in groepsverband. Tevens kan scholing of training een onderdeel uitmaken van de begeleiding.