WNT: Wet normering topinkomens

Op grond van artikel 5c, 2e lid, van de uitvoeringsregeling WNT is B.V. Landzicht Vreeland als WNT instelling verplicht om de WNT-verantwoording te publiceren.

B.V. Landzicht Vreeland valt als WNT instelling onder de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp.

Verantwoordingsmodel WNT 2022

Conform tabel 1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Gegevens 2022 
NAAM TOPFUNCTIONARISFUNCTIE
H. KieboomDirecteur
A.L.F. van PoppelDirecteur
P. LukkienVoorzitter Raad van Toezicht
M.J.C. van Lookeren CampagneLid Raad van Toezicht

Verantwoordingsmodel WNT 2021

Conform tabel 1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Gegevens 2021 
NAAM TOPFUNCTIONARISFUNCTIE
H. KieboomDirecteur
P. LukkienVoorzitter Raad van Toezicht
M.J.C. van Lookeren CampagneLid Raad van Toezicht

Verantwoordingsmodel WNT 2020

Conform tabel 1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Gegevens 2020 
NAAM TOPFUNCTIONARISFUNCTIE
H. KieboomDirecteur
P. LukkienVoorzitter Raad van Toezicht
M.J.C. van Lookeren CampagneLid Raad van Toezicht

Verantwoordingsmodel WNT 2019

Conform tabel 1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Gegevens 2019 
NAAM TOPFUNCTIONARISFUNCTIE
H. KieboomDirecteur
P. LukkienVoorzitter Raad van Toezicht
M.J.C. van Lookeren CampagneLid Raad van Toezicht